Balíky paušálov GDPRVyberte si balík služieb, ktorý vám vyhovuje.

Neponúkame "správne dokumenty, šablóny", ale službu, ktorá vám zabezpečí potrebné všeobecné, právne a IT povinnosti a pokryje celú problematiku GDPR.


Pre koho je naša služba určená?
Riešenie je určené pre všetky spoločnosti, ktoré chcú čeliť hrozbám a eliminovať bezpečnostné riziká s ohľadom na stratégiu spoločnosti. Spoločnosti, ktoré sa snažia chrániť nielen svoje investície do IS, ale predovšetkým svoju povesť.

Získate 12-mesačnú službu, ktorá spĺňa požiadavky GDPR. 

Ceny sú bez DPH


GDPR Štandard

80 €/mesiac

 • Analýza GDPR / Rýchla kontrola GDPR
 • Zásady ochrany osobných údajov
 • Zmluvy so spracovateľmi
 • Súhlasy
 • Analýza rizík
 • a ďalšie...

GDPR Full

130 €/mesiac

 • GDPR Štandard  a naviac
 • Školenie zamestnancov
 • 1x ročne audit vo vašich priestoroch
 • Balančný test
 • Asistencia v prípade kontroly úradu
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach

GDPR Enterprise

190 € /mesiac

 • GDPR FULL a naviac
 • DPO ( Osoba zodpovedná za ochranu údajov )
 • Posúdenie vplyvu - DPIA
Objednávkový formulár