Ochrana osobných údajov a GDPR


                     

                          > Overíme vaše zabezpečenie a zoznámíme vás s reálným stavom vašej firmy

               > Štát a EÚ po vás vyžaduje stále väčšiu ochranu osobných údajov a dát,

  > Navrhneme nápravné opatrenia a pomôžeme s ich realizáciou  

Akým spôsobom riešite ochranu osobných údajov vo vašej organizácii? Máte niekoľko rokov starý bezpečnostný projekt a neviete čo s ním? Potrebujete aplikovať zákonné požiadavky do vášho prostredia? Ako máte riešenú implementáciu nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation)?


Pre vašu organizáciu zabezpečíme komplexné riešenie ochrany osobných údajov. Našim klientom poskytujeme širokú škálu služieb od jednorazových konzultácií po komplexné bezpečnostné projekty.

GDPR - dokuMENTáCIA

Vypracovanie dokumentácie podľa GDPR a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.    

Audit GDPR

Prevedieme vás nezávislým auditom alebo reauditom. Audit už zavedených GDPR zmien a opatrení.

GDPR - balíky služieb

Neponúkame „správne dokumenty, vzory“, ale službu, ktorá Vám zabezpečí potrebnú všeobecnú, právnu a IT povinnosť.

Outsourcing bezpečnostných špecialistov

externý výkon Zodpovedná osoba (GDPR) alebo Manažér Kybernetickej Bezpečnosti podľa ZoKB ( aj mestá a obce ).

Školenia a prednášky GDPR a Kybernetickej bezpečnosti

Našim klientom pripravujeme školenia na mieru podľa ich individuálnych potrieb a v závislosti od ich povahy a veľkosti.

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti ISMS

podľa radu medzinárodných noriem ISO/IEC 27000.

V rámci implementácie GDPR vám:
  • zistíme, aký je súčasný stav spracúvania osobných údajov,
  • identifikujeme zmeny v spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné zaviesť v súvislosti s nariadením GDPR,
  • vypracujeme všetky potrebné dokumenty vyplývajúce z požiadaviek nariadenia GDPR,
  • odporučíme vám opatrenia na splnenie všetkých personálnych, organizačných a technických požiadaviek,
  • pomôžeme aktualizovať vnútorné predpisy popisujúce spracúvanie osobných údajov (napr. smernicu o ochrane osobných údajov),
  • vypracujeme posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás