Staráme sa o GDPR a kybernetickú bezpečnosť slovenských miest a obcí            


 

Samospráva

Služby pre samosprávy od spoločnosti Axitera sú príkladom toho, že veci môžu fungovať lepšie. Len skutočne funkčné IT a telekomunikačné systémy zvyšujú efektivitu práce a zjednodušujú zdanlivo zložité úlohy. Veríme, že na každý problém existuje riešenie a samosprávy nie sú výnimkou . Už viac ako 60 mestám a obciam sme pomohli splniť požiadavky zákona, ich legislatívnu povinnosť a súčasne ochrániť dáta, systémy a zariadenia rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií.
Samospráva ako poskytovateľ základnej služby má zákonnú povinnosť zabezpečiť súlad so zákonmi ZoKB a udržiavať ho na kontinuálnej báze. Pri nedodržaní tejto zákonnej povinnosti mu hrozia pokuty a sankcie. Vďaka našim službám si vyše 60 miest a obcí veľmi rýchlo a efektívne túto zákonnú povinnosť splnilo, čím sa vyhli sankciám a na kontinuálnej báze im zabezpečíme udržiavanie súladu bez toho, aby na to museli vynakladať vlastné kapacitné zdroje.


Riešenia pre samosprávy

Prečo riešenie od nás?

Naše bezpečnostné riešenia ponúkajú komplexnú starostlivosť o udržiavanie súladu s bezpečnostnou legislatívou. Zákazníkom sme priniesli úsporu financií, kapacít, času a vedomie, že kyberbezpečnosť organizácie je plne v rukách skúsených odborníkov, ktorí od tejto povinnosti odbremenia zákazníka a využijú na to tie najlepšie technológie.
Mestám a obciam sme reálne pomohli implementovať bezpečnostné opatrenia do praxe, monitorovať a spravovať IT prostredie, kontinuálne udržiavať súlad s bezpečnostnou legislatívou a zefektívňovať svoje prostredie ako vo vnútri organizácie, tak smerom von k občanom.

Čo sme zrealizovali?

 • Zabezpečenie GDPR.
  Cieľom je ochrana osobných údajov občanov. Prvoradou povinnosťou prevádzkovateľov je prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Zabezpečenie analýzy súladu so ZoKB č. 69/2018 Z. z .
  Cieľom zákona je nielen ochrana informačných systémov a sietí pred narušením, ale aj ochrana samotných zákazníkov. Prvoradou povinnosťou prevádzkovateľov základných služieb je prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom zákonom o kybernetickej bezpečnosti .
 • Udržiavanie súladu s bezpečnostnou legislatívou
  Monitoring a správa IT (dokonale sme zmapovali prostredie zákazníka a sledujeme každý komponent tak, že vieme predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú poruchu alebo výpadok)
  Zisťovanie zraniteľností (prostredie zákazníka testujeme z pohľadu hackera a získavame tak prehľad o nepodporovaných a neaktualizovaných systémoch v sieti a dokážeme zistiť, či nie je vystavený možnému riziku)

Zistite, ako na tom je vaša samospráva s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás