IT zariadenia a systémy


                     

                          > Naše dlhoročné pôsobenie v oblasti Informačných technológií nám často ukazuje, akú dôležitú úlohu vo firme zastáva vyvážená IT infraštruktúra

Pri návrhu nášho riešenia sa pozeráme nielen na vaše potreby, ale tiež na vašu schopnosť rásť a zlepšovať sa. Zo skúsenosti vieme, že IT zariadenia a IT systémy sú naozaj dôležitými nástrojmi na dosahovanie Vašich cieľov.

Osobné zariadenia

Vybavíme vašu spoločnosť a vašich zamestnancov zariadeniami, ktoré jednak potrebujú pre svoju prácu, k ich lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu ( Vaše počítače, notebooky, tablety a smart telefóny zabezpečíme tak, aby prinášali maximálny úžitok ).

Serverové systémy

Navrhneme a zrealizujeme pre vašu spoločnosť serverový systém, ktorý bude vyhovovať vaším aktuálnym potrebám, no zároveň vám umožní aj predpokladaný rast ( pri návrhu riešenia dbáme predovšetkým na správne nadimenzovanie celkového systému, správnosť licencovania, ale aj jeho bezpečnosť a zálohovanie )

Sieťové systémy

Kvalitná, dostupná a bezpečná firemná „počítačová“ sieť je nevyhnutným prvkom každej spoločnosti  ( Pred výstavbou alebo rekonštrukciou Vašej počítačovej siete zhodnotíme vaše aktuálne potreby a navrhneme nielen „káblovú“ časť ale aj jej „bezdrôtovú“ WiFi tak, aby ste ju vedeli dlhodobo a bezproblémovo používať ).

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás