Kybernetická bezpečnosť


                     

                          > Overíme vaše zabezpečenie a zoznámíme vás s reálným stavom vašej firmy

               > Navrhneme nápravné opatrenia a pomôžeme s ich realizáciou

Pomôžeme vám minimalizovať riziká, aby ste sa mohli sústrediť na prevádzkovanie vašej firmy. Pokročilé ochrany blokujú online hrozby, ako sú vírusy a malware pomocou inteligentného strojového učenia, sledovanie správania.
Pre vašu organizáciu zabezpečíme komplexné riešenie ochrany . Našim klientom poskytujeme širokú škálu služieb od jednorazových konzultácií po komplexné bezpečnostné projekty.

Kybernetická bezpečnosť

Zabezpečenie NTB, serverov. firewaly NGFW, logovanie.    

Audit kybernetickej bezpečnosti

Podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhlášok.

Riešenia na splnenie - GDPR, ZoKB

Ponúkame technické riešenia na splnenie bezpečnostných požiadaviek kybernetického zákona a GDPR.

Data Loss Prevention


Data Loss Prevention (DLP) systémy sú určené pre kontrolu a obmedzenie toho, ako je s dátami nakladá.

SIEM (Security Information and Event Management)

SIEM nástroje ponúka automatické monitorovanie bezpečnostného prostredia podnikovej siete v reálnom čase, identifikáciu a nápravu bezpečnostných incidentov a dokumentovanie zhody s predpismi.

IDENTITY MANAGEMENT

Správa životného cyklu používateľov, manažment prístupu k informačným systémom, zvýšenie bezpečnosti a zefektívnenie niektorých zásadných procesov v spoločnostiach. .

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás