Je vaša firma v bezpečí pred           kybernetickými útokmi?


Chod vašej firmy a vaše know-how môže byť ohrozené!                     

                          > Overíme vaše zabezpečenie a zoznámíme vás s reálným stavom vašej firmy

               > Štát a EÚ po vás vyžaduje stále väčšiu ochranu osobných údajov a dát,

  > Navrhneme nápravné opatrenia a pomôžeme s ich realizáciou  Kybernetická bezpečnosť


1. Zabezpečenie notebookov a mobilných telefónov

Pomôžeme vám minimalizovať riziká, aby ste sa mohli sústrediť na prevádzkovanie vašej firmy. Pokročilé ochrany blokujú online hrozby, ako sú vírusy a malware pomocou inteligentného strojového učenia, sledovanie správania.

2. Chytré firewally - Viaceúrovňová ochrana proti moderným hrozbám

Firewally zaisťujú obmedzení prístupu medzi internetom a interné sietí. Významným spôsobom chráni užívateľov od hrozieb a neznámych útokov, ktoré sa dokážu vyhnúť tradičným bezpečnostným riešením. Zameriava sa na elimináciu hrozieb firewallmi novej generácie FNGW.

3. Ochrana serverov

Komplexná ochrana kľúčových systémov v internej sieti, v dátových centrách a cloudu bez kompromisov v oblasti výkonu a zabezpečenia.

4. Bezpečné prostredie

 Zabezpečenie aplikácií, elektronické pošty a diskových úložišť, ochrana privilegovaných účtov, logovanie

Zistite, ako na tom je vaše firma s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás