Manažér kybernetickej bezpečnosti
Využite možnosť externého výkonu Manažér kybernetickej bezpečnosti na území SR.

Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Orgány verejnej moci, ktoré prevádzkuje informačný systém verejnej správy podľa zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy boli do zoznamu prevádzkovateľov základných služieb zaradení automaticky. Medzi takýchto prevádzkovateľov patria aj mestá a obce.


Spoločnosť AKVY Business s.r.o. ponúka analýzu, spracovanie a zavedenie bezpečnostnej politiky s požiadavkami bezpečnostných opatrení zákona 69/2018 Z. z. a tak vás plnohodnotne pripraví na audit kybernetickej bezpečnosti.


Ako váš Manažér kybernetickej bezpečnosti budeme pre vás vykonávať tieto činnosti
  • preverenie účinnosti súčasných prijatých bezpečnostných opatrení a plnenia požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v organizačnej, personálnej a technickej oblasti
  • penetračné testovania – odhaľovanie a posúdenie zraniteľnosti informačných systémov
  • klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov
  • posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií prevádzkovateľa
  • vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch auditu spolu s opatreniami na nápravu
  • príprava na audit z NBÚ


Radi sa s Vami stretneme osobne alebo si vyžiadajte cenovú ponuku.

Cena externej služby manažér kybernetickej bezpečnnosti od 89€ / mesačne.

Konzultácie u vás vo firme/ organizácii.

Kdekoľvek v Slovenskej republike.

Zistite, ako na tom je vaša samospráva s IT bezpečnosťou?.
Vyžiadajte si nezáväznú ponuku.

Kontaktujte nás