Staneme se vašim partnerom v IT bezpečnosti

My strážime vaše informácie, chránime vaše citlivé firemné dáta, Vy rozvíjajte vaše podnikanie.

Spoločnosť Axitera s.r.o. poskytuje širokú škálu služieb pre audit, posúdenie alebo overenie stavu zabezpečenia vašich IT systémov.

Služby, ktoré Vám ponúkame.

Audit, hodnotenie, overovanie

IT & Kybernetická bezpečnosť

Audit kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a v súlade s príslušnými vyhláškami.
Posúdenie/analýza súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Všeobecné/podrobné posúdenie prostredia IT
Hodnotenie implementácie IS/ICT
Posúdenie zhody s PCI-DSS pre spracovateľov kariet

Data privacy & GDPR

Služby ochrany osobných údajov,
GDPR Posúdenie/analýza súladu spracovania osobných údajov s GDPR
Audit poskytovateľov služieb vytvárajúcich dôveru podľa eIDAS
Posúdenie riadenia bezpečnosti informácií podľa normy ISO 27001
Audit GDPR ( už zavedených postupov )


Zavedenie GDPR a kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť Axitera vám pomôže implementovať požiadavky a štandardy v oblasti bezpečnosti IT systémov.

Vykonávanie požiadaviek podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Vykonávanie požiadaviek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR).

GDPR paušály

Zavedenie systému riadenia bezpečnosti informácií ISMS podľa medzinárodných noriem skupiny ISO/IEC 27000. / Implementácia ISMS ISO 27001 (ISO 27002).

Implementácia riadenia IT služieb podľa medzinárodných rámcov dobrej praxe ITIL / ITSM / ISO 20000-1.

Zavedenie systému riadenia ochrany osobných údajov ( PIMS) podľa normy ISO/IEC 27701.

Zavedenie systému riadenia kontinuity prevádzky podľa BCMS / ISO 22301. Implementácia bezpečnostných nástrojov a podpora pri ich zavádzaní..


Outsourcing špecialistov

V prípade nedostatku interných ľudských zdrojov vo vašej organizácii vám ponúkame outsourcing bezpečnostných špecialistov. Poskytujeme vyškolených a certifikovaných odborníkov pre nasledujúce pozície.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (GDPR) - DPO

Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti (CISO)


ISO normy

Spoločnosť Axitera vám pomôže implementovať požiadavky aj s dokumentáciou.

  • ISO 9001 certifikát kvality
  • ISO 14001 certifikát enviromentu
.

  • ISO 20000
  • ISO 27001
  • ISO 37001

Školenia a workshopy

Ponúkame školenia a semináre v oblasti riadenia služieb IT, riadenia kontinuity a ochrany osobných údajov. Školenia a semináre vám môžeme prispôsobiť na mieru a môžu sa konať priamo u vás.


Konzultácie a poradenstvo

Máte nejaké otázky? Využite možnosti konzultovať a radiť v rôznych oblastiach riadenia bezpečnosti a zákona o kybernetickej bezpečnosti. Ponúkame poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

  • príprava bezpečnostnej dokumentácie
  • klasifikácia informácií a kategorizácia informačných systémov
  • riadenia a analýza rizík
  • analýza dopadu na podnikanie

Naši konzultanti sú držiteľmi expertných certifikátov pre bezpečnosť IS:

CISA, CISM, PRINCE2, DPO, Manažér Kybernetickej bezpečnosti, Audítor Kybernetickej bezpečnosti, Etický hacker, Lead audítor ISMS 27001:2013.